Места по политически групи и държави: 2009-2014 г. Учредително заседание

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава Брой места Места
Австрия 6 4 2 5 17
Белгия 5 5 5 4 1 2 22
България 6 4 5 2 17
Германия 42 23 12 14 8 99
Гърция 8 8 1 3 2 22
Дания 1 4 3 2 1 2 13
Естония 1 1 3 1 6
Ирландия 4 3 4 1 12
Испания 23 21 2 2 1 1 50
Италия 35 21 7 9 72
Кипър 2 2 2 6
Латвия 3 1 1 1 1 1 8
Литва 4 3 2 1 2 12
Люксембург 3 1 1 1 6
Малта 2 3 5
Нидерландия 5 3 6 3 1 2 1 4 25
Обединено кралство 13 11 5 25 1 13 4 72
Полша 28 7 15 50
Португалия 10 7 5 22
Румъния 14 11 5 3 33
Словакия 6 5 1 1 13
Словения 3 2 2 7
Унгария 14 4 1 3 22
Финландия 4 2 4 2 1 13
Франция 29 14 6 14 5 1 3 72
Чехия 2 7 9 4 22
Швеция 5 5 4 3 1 18
Европейски съюз 265 184 84 55 54 35 32 27 736

Места по политически групи и държави: 2009-2014 г. Учредително заседание

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места