Места по политически групи и държави: 2014-2019 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава Брой места Места
Австрия 5 5 1 3 4 18
Белгия 4 4 4 6 2 1 21
България 7 4 2 4 17
Германия 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96
Гърция 5 4 1 6 5 21
Дания 1 3 3 3 1 1 1 13
Естония 1 1 3 1 6
Ирландия 4 1 1 1 4 11
Испания 17 14 8 10 5 54
Италия 12 31 5 1 3 1 14 6 73
Кипър 1 2 1 2 6
Латвия 4 1 1 1 1 8
Литва 3 2 1 3 1 1 11
Люксембург 3 1 1 1 6
Малта 3 3 6
Нидерландия 5 3 2 7 3 2 4 26
Обединено кралство 2 18 19 1 1 6 18 3 3 71
Полша 22 5 19 1 2 2 51
Португалия 8 8 1 4 21
Румъния 13 13 2 3 1 32
Словакия 6 4 3 13
Словения 5 1 1 1 8
Унгария 12 4 2 3 21
Финландия 3 2 2 4 1 1 13
Франция 20 12 7 5 6 6 15 3 74
Хърватия 5 2 1 2 1 11
Чехия 7 4 2 4 3 1 21
Швеция 4 6 2 3 1 4 20
Европейски съюз 216 185 77 69 52 52 42 36 20 749

Места по политически групи и държави: 2014-2019 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места