Места по политически групи и държави: 2014-2019 г. Учредително заседание

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава Брой места Места
Австрия 5 5 1 3 4 18
Белгия 4 4 4 6 2 1 21
България 7 4 2 4 17
Германия 34 27 8 4 8 13 2 96
Гърция 5 4 1 6 5 21
Дания 1 3 4 3 1 1 13
Естония 1 1 3 1 6
Ирландия 4 1 1 1 4 11
Испания 17 14 8 11 4 54
Италия 17 31 3 17 5 73
Кипър 2 2 2 6
Латвия 4 1 1 1 1 8
Литва 2 2 1 3 1 2 11
Люксембург 3 1 1 1 6
Малта 3 3 6
Нидерландия 5 3 2 7 3 2 4 26
Обединено кралство 20 20 1 1 6 24 1 73
Полша 23 5 19 4 51
Португалия 7 8 2 4 21
Румъния 15 16 1 32
Словакия 6 4 2 1 13
Словения 5 1 1 1 8
Унгария 12 4 2 3 21
Финландия 3 2 2 4 1 1 13
Франция 20 13 7 4 6 1 23 74
Хърватия 5 2 1 2 1 11
Чехия 7 4 2 4 3 1 21
Швеция 4 6 3 1 4 2 20
Европейски съюз 221 191 70 67 52 50 48 52 751

Места по политически групи и държави: 2014-2019 г. Учредително заседание

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места