Места по политически групи: 1994-1999 г. Австрия - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE 6
V 1
ELDR 1
PPE 7
НЧ 6

Политически групи в Европейския парламент

  • PSE - Група на Партията на европейските социалисти
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
  • UPE - Група на Съюза за Европа
  • V - Група на Зелените в Европейския парламент
  • ARE - Група на Европейския радикален алианс
  • I-EDN - Група на независимите за Европа на нациите
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1994-1999 г. Австрия - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ÖVP Österreichische Volkspartei 7
PSE - Група на Партията на европейските социалисти 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 6
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LIF Liberals Forum 1
V - Група на Зелените в Европейския парламент 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Grüne Die Grünen - Dei Grüne Alternative 1
НЧ - Независими членове 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 6

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика