Резултати по национални партии: 2009-2014 г. Австрия - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
ÖVP - Österreichische Volkspartei 29,98%
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs 23,74%
MARTIN - Liste 'Dr. Hans-Peter Martin - für echte Kontrolle in Brüssel' 17,67%
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs 12,71%
GRÜNE - Die Grünen - Dei Grüne Alternative 9,93%
Други партии - Други партии 5,97%

Места по политически групи: 2009-2014 г. Австрия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 4
Verts/ALE 2
ЕНП 6
НЧ 5

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Австрия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ÖVP Österreichische Volkspartei 6
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 4
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
GRÜNE Die Grünen - Dei Grüne Alternative 2
НЧ - Независими членове 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
MARTIN Liste 'Dr. Hans-Peter Martin - für echte Kontrolle in Brüssel' 3
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 2

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Австрия - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Австрия Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1999 38% 62% 30% 70%
2004 28% 72% 31% 69%
2009 41% 59% 35% 65%
2014 44% 56% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
28/05/2019 - 14:38
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Австрия - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Австрия Европейски съюз
1996 67,73%
1999 49,40% 49,51%
2004 42,43% 45,47%
2009 45,97% 42,97%
2014 45,39% 42,61%
2019 59,80% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика