Места по политически групи: 2014-2019 г. Австрия - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 5
Зелените/ECA 3
АЛДЕ 1
ЕНП 5
ЕНС 4

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
  • ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2014-2019 г. Австрия - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ÖVP Österreichische Volkspartei 5
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 5
ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“ 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 4
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
GRÜNE Die Grünen - Dei Grüne Alternative 3
АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
NEOS Das neue Österreich 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика