Места по политически групи: 1989-1994 г. Белгия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S 8
V 3
ARC 1
PPE 7
LDR 4
DR 1

Политически групи в Европейския парламент

 • S - Група на социалистите
 • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
 • LDR - Група на либералите, демократите и реформаторите
 • ED - Група на Европейските демократи
 • V - Група на Зелените в Европейския парламент
 • GUE - Група за Европейската обединена левица
 • RDE - Група на Европейския демократичен алианс
 • DR - Техническа група на европейската десница
 • CG - Коалиция на левите
 • ARC - Група Дъга в Европейския парламент
 • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1989-1994 г. Белгия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S - Група на социалистите 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PS Parti Socialiste 5
SP Socialistische Partij 3
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CVP Christelijke Volkspartij 5
PSC Parti Social Chrétien 2
LDR - Група на либералите, демократите и реформаторите 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PRL Parti Réformateur Libéral 2
PVV Partij voor Vrijheid en Vooruitgang 2
V - Група на Зелените в Европейския парламент 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2
Agalev Anders Gaan Leven 1
DR - Техническа група на европейската десница 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
VI. Blok Vlaams Blok 1
ARC - Група Дъга в Европейския парламент 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
VU Volksunie 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Белгия - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Белгия Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1979 8% 92% 16% 84%
1984 17% 83% 18% 82%
1989 17% 83% 19% 81%
1994 32% 68% 26% 74%
1999 28% 72% 30% 70%
2004 33% 67% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 29% 71% 37% 63%
2019 38% 62% 41% 59%
25/09/2019 - 18:12
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Белгия - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Белгия Европейски съюз
1979 91,36% 61,99%
1984 92,09% 58,98%
1989 90,73% 58,41%
1994 90,66% 56,67%
1999 91,05% 49,51%
2004 90,81% 45,47%
2009 90,39% 42,97%
2014 89,64% 42,61%
2019 88,47% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика