Резултати по национални партии: 2014-2019 г. Белгия - Френскоезична избирателна колегия - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
PS - Parti Socialiste 29,29%
MR - Mouvement Réformateur 27,10%
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 11,69%
cdH - Centre Démocrate Humaniste 11,36%
Други партии W. - Други партии от френскоезичната избирателна колегия 20,56%

Места по политически групи: 2014-2019 г. Белгия - Френскоезична избирателна колегия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 3
Зелените/ECA 1
АЛДЕ 3
ЕНП 1

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • EFDD - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2014-2019 г. Белгия - Френскоезична избирателна колегия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PS Parti Socialiste 3
АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
MR Mouvement Réformateur 3
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика