14/06/2019 - 10:07
Всички часове са GMT+2

Резултати по национални партии: 2019-2024 г. Белгия - Немскоезична избирателна колегия - Официални резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
CSP - Christlich Soziale Partei 34,90%
ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (G.) 16,40%
ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft 13,10%
PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt 11,50%
SP - Sozialistische Partei 11,40%
Други партии G. - Други партии от немскоезичната избирателна колегия 12,70%
02/07/2019 - 10:00
Всички часове са GMT+2

Места по политически групи: 2019-2024 г. Белгия - Немскоезична избирателна колегия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП 1

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 10:00
Всички часове са GMT+2

Разбивка по национални партии и политически групи: 2019-2024 г. Белгия - Немскоезична избирателна колегия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CSP Christlich Soziale Partei 1

CSP > ЕНП: ARIMONT Pascal

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика