Места по политически групи: 1994-1999 г. Белгия - Нидерландскоезична избирателна колегия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE 3
V 1
ARE 1
ELDR 3
PPE 4
НЧ 2

Политически групи в Европейския парламент

  • PSE - Група на Партията на европейските социалисти
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • GUE - Конфедеративна група на Европейската обединена левица
  • FE - Група Форца Европа
  • RDE - Група на Европейския демократичен алианс
  • V - Група на Зелените в Европейския парламент
  • ARE - Група на Европейския радикален алианс
  • EDN - Група Европа на нациите (група за координация)
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1994-1999 г. Белгия - Нидерландскоезична избирателна колегия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CVP Christelijke Volkspartij 4
PSE - Група на Партията на европейските социалисти 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SP Socialistische Partij 3
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
VLD Vlaamse Liberalen Demokraten 3
V - Група на Зелените в Европейския парламент 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Agalev Anders gaan leven 1
ARE - Група на Европейския радикален алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
VU Volksunie 1
НЧ - Независими членове 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Vl.Blok Vlaams Blok 2

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика