14/06/2019 - 10:07
Всички часове са GMT+2

Резултати по национални партии: 2019-2024 г. Белгия - Нидерландскоезична избирателна колегия - Официални резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 22,44%
VI.Belang - Vlaams Belang 19,08%
Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten 15,95%
CD&V - Christen-Democratisch & Vlaams 14,53%
Groen - Groen 12,37%
sp.a - Socialistische Partij - Anders 10,21%
PVDA-PTB - Partij van de Arbeid van België 4,95%
Други партии F. - Други партии от нидерландскоезичната избирателна колегия 0,47%
02/07/2019 - 10:00
Всички часове са GMT+2

Места по политически групи: 2019-2024 г. Белгия - Нидерландскоезична избирателна колегия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 1
Зелените/ECA 1
Renew Europe 2
ЕНП 2
ЕКР 3
ID 3

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 10:00
Всички часове са GMT+2

Разбивка по национални партии и политически групи: 2019-2024 г. Белгия - Нидерландскоезична избирателна колегия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
ID - Identity and Democracy 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
VI.Belang Vlaams Belang 3
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CD&V Christen-Democratisch & Vlaams 2
Renew Europe - Renew Europe group 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
sp.a Socialistische Partij - Anders 1
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Groen Groen 1

CD&V > ЕНП: FRANSSEN Cindy, PEETERS Kris

Groen > Зелените/ECA: DE SUTTER Petra

N-VA > ЕКР: BOURGEOIS Geert, KANKO Assita, VAN OVERTVELDT Johan

sp.a > S&D: VAN BREMPT Kathleen

VI.Belang > ID: ANNEMANS Gerolf, DE MAN Filip, VANDENDRIESSCHE Tom

Open VLD > Renew Europe: VAUTMANS Hilde, VERHOFSTADT Guy

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика