Места по политически групи: 2004-2009 г. Чехия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 6
PSE 2
PPE-DE 14
IND/DEM 1
НЧ 1

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2004-2009 г. Чехия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 14
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ODS Občanská Demokratická Strana 9
SN/ED SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté 3
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 2
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 6
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ČSSD Česká strana sociálně demokratická 2
IND/DEM - Група Независимост/Демокрация 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
NEZ Nezavisli 1
НЧ - Независими членове 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
NEZ Nezavisli 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Чехия - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Чехия Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
2004 21% 79% 31% 69%
2009 18% 82% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 33% 67% 41% 59%
27/05/2019 - 01:28
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Чехия - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Чехия Европейски съюз
2004 28,30% 45,47%
2009 28,22% 42,97%
2014 18,20% 42,61%
2019 28,72% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика