Резултати по национални партии: 2009-2014 г. Чехия - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
ODS - Občanská Demokratická Strana 31,45%
CSSD - Ceská str.sociálne demokrat. 22,38%
KSCM - Komunistická str.Cech a Moravy 14,18%
KDU-CSL - Krest.demokr.unie-Cs.str.lid 7,64%
Други партии - Други партии 24,35%

Места по политически групи: 2009-2014 г. Чехия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 4
S&D 7
ЕНП 2
ЕКР 9

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Чехия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ODS Občanská Demokratická Strana 9
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CSSD Ceská str.sociálne demokrat. 7
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KSCM Komunistická str.Cech a Moravy 4
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KDU-CSL Krest.demokr.unie-Cs.str.lid 2

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Чехия - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Чехия Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
2004 21% 79% 31% 69%
2009 18% 82% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 33% 67% 41% 59%
27/05/2019 - 01:28
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Чехия - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Чехия Европейски съюз
2004 28,30% 45,47%
2009 28,22% 42,97%
2014 18,20% 42,61%
2019 28,72% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика