Места по политически групи: 1984-1989 г. Дания - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
COM 2
S 3
ARC 4
L 2
PPE 1
ED 4

Политически групи в Европейския парламент

  • S - Група на социалистите
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ED - Група на Европейските демократи
  • COM - Група на комунистите и съмишлениците
  • L - Група на либералите и демократите
  • RDE - Група на Европейския демократичен алианс
  • ARC - Група Дъга: Федерация на Зеления алианс- Европейска алтернатива, Агалев-Еколо, Датското народно движение срещу членство в Европейската общност и Европейски свободен алианс в Европейския парламент
  • DR - Група на Европейската десница
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1984-1989 г. Дания - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ED - Група на Европейските демократи 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KF Konservative Folkeparti 4
ARC - Група Дъга: Федерация на Зеления алианс- Европейска алтернатива, Агалев-Еколо, Датското народно движение срещу членство в Европейската общност и Европейски свободен алианс в Европейския парламент 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FolkB Folkebevægelsen mod EU 4
S - Група на социалистите 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
S Socialdemokratiet 3
COM - Група на комунистите и съмишлениците 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SF Socialistisk Folkeparti 2
L - Група на либералите и демократите 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
V Venstre 2
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CD Centrum-Demokraterne 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика