Места по политически групи: 1999-2004 г. Дания - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 3
PSE 2
ELDR 6
PPE-DE 1
EDD 3
UEN 1

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • EDD - Група за Европа на демокрациите и многообразието
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1999-2004 г. Дания - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
V Venstre 5
RV Radikale Venstre 1
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SF Socialistisk Folkeparti 1
Ind Independent 1
FolkB Folkebevægelsen Mot EC 1
EDD - Група за Европа на демокрациите и многообразието 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Juni.B Junibevægelsen 3
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SD Socialdemokraterne 2
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KF Konservative Folkeparti 1
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DF Dansk Folkeparti 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика