Резултати по национални партии: 2009-2014 г. Естония - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
KE - Eesti Keskerakond 26,07%
I. Tarand (Ind) - I. Tarand (Ind) 25,81%
ER - Eesti Reformierakond 15,34%
IRL - Isamaa ja Res Publica Liit 12,21%
SDE - Sotsiaaldemokraatlik Erakond 8,70%
Други партии - Други партии 11,87%

Места по политически групи: 2009-2014 г. Естония - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 1
Verts/ALE 1
ALDE 3
ЕНП 1

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Естония - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KE Eesti Keskerakond 2
ER Eesti Reformierakond 1
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
IRL Isamaa ja Res Publica Liit 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SDE Sotsiaaldemokraatlik Erakond 1
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
I. Tarand (Ind) I. Tarand (Ind) 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Естония - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Естония Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
2004 50% 50% 31% 69%
2009 50% 50% 35% 65%
2014 50% 50% 37% 63%
2019 33% 67% 41% 59%
27/05/2019 - 01:28
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Естония - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Естония Европейски съюз
2004 26,83% 45,47%
2009 43,90% 42,97%
2014 36,52% 42,61%
2019 37,60% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика