Места по политически групи: 1979-1984 г. Франция - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
COM 19
S 23
L 15
PPE 9
DEP 15

Политически групи в Европейския парламент

  • S - Група на социалистите
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ED - Група на Европейските демократи
  • COM - Група на комунистите и съмишлениците
  • L - Група на либералите и демократите
  • DEP - Група на Европейските прогресивни демократи
  • CDI - Група за техническа координация и охрана на групите и независимите членове на Парламента
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1979-1984 г. Франция - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S - Група на социалистите 23
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PS Parti Socialiste 21
MRG Movement des Radicaux de Gauche 1
UFE Union pour la France en Europe 1
COM - Група на комунистите и съмишлениците 19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PCF Parti Communiste Francais 19
L - Група на либералите и демократите 15
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UFE Union pour la France en Europe 15
DEP - Група на Европейските прогресивни демократи 15
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DIFE Défense des Intérêts de la France en Europe 15
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UFE Union pour la France en Europe 9

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика