Места по политически групи: 1989-1994 г. Франция - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
CG 7
S 21
V 8
ARC 1
LDR 9
PPE 12
RDE 11
DR 9
НЧ 3

Политически групи в Европейския парламент

  • S - Група на социалистите
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • LDR - Група на либералите, демократите и реформаторите
  • V - Група на Зелените в Европейския парламент
  • RDE - Група на Европейския демократичен алианс
  • ARC - Група Дъга в Европейския парламент
  • CG - Коалиция на левите
  • DR - Техническа група на европейската десница
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1989-1994 г. Франция - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S - Група на социалистите 21
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PS Parti Socialiste 16
app. PS Apparenté Parti socialiste 2
Ass. Dém. Association des Démocrates 1
MRG Movement des Radicaux de Gauche 1
s.e. Sans étiquette 1
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 12
Национални партии, които са членове на тази политическа група
s.e. Sans étiquette 1
CDS Centre des démocrates sociaux 6
UDF Union pour la Démocratie Française 2
RPR Rassemblement pour la République 1
UDF-PPDF Parti populaire pour la démocratie française 1
UDI Union des Indépendants 1
RDE - Група на Европейския демократичен алианс 11
Национални партии, които са членове на тази политическа група
RPR Rassemblement pour la République 11
LDR - Група на либералите, демократите и реформаторите 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UDF Union pour la Démocratie Française 1
PR Parti républicain 5
Rad Parti Radical 1
UDF adh. dir. Union pour la Démocratie Française Adhérents Directs 1
UDF Rad Union pour la Démocratie Française - Parti Radical 1
DR - Техническа група на европейската десница 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FN Front National 9
V - Група на Зелените в Европейския парламент 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Les Verts Europe Écologie - Les Verts 8
CG - Коалиция на левите 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PCF Parti Communiste Français 7
ARC - Група Дъга в Европейския парламент 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Verts - UPC Les Verts - L'Union du peuple corse 1
НЧ - Независими членове 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PS Parti Socialiste 1
s.e. Sans étiquette 1
UDF Union pour la Démocratie Française 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика