Места по политически групи: 1989-1994 г. Франция - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
CG 7
S 22
V 8
ARC 1
PPE 6
RDE 13
LDR 13
DR 10
НЧ 1

Политически групи в Европейския парламент

 • S - Група на социалистите
 • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
 • LDR - Група на либералите, демократите и реформаторите
 • ED - Група на Европейските демократи
 • V - Група на Зелените в Европейския парламент
 • GUE - Група за Европейската обединена левица
 • RDE - Група на Европейския демократичен алианс
 • DR - Техническа група на европейската десница
 • CG - Коалиция на левите
 • ARC - Група Дъга в Европейския парламент
 • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1989-1994 г. Франция - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S - Група на социалистите 22
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PS Parti Socialiste 18
app. PS Apparenté Parti socialiste 2
MRG Movement des Radicaux de Gauche 1
s.e. Sans étiquette 1
LDR - Група на либералите, демократите и реформаторите 13
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UDF Union pour la Démocratie Française 3
PR Parti républicain 5
Rad Parti Radical 2
CNI Centre national des indépendants et paysans 1
UDF-Clubs P. Fédération nationale des clubs Perspectives et Réalités 1
UDF-PSD Parti social-démocrate 1
RDE - Група на Европейския демократичен алианс 13
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CNI Centre national des indépendants et paysans 1
RPR Rassemblement pour la République 12
DR - Техническа група на европейската десница 10
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FN Front National 10
V - Група на Зелените в Европейския парламент 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Les Verts Europe Écologie - Les Verts 8
CG - Коалиция на левите 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PCF Parti Communiste Français 7
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
s.e. Sans étiquette 1
CDS Centre des Démocrates Sociaux 4
UDF Union pour la Démocratie Française 1
ARC - Група Дъга в Европейския парламент 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Verts - UPC Les Verts - L'Union du peuple corse 1
НЧ - Независими членове 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
s.e. Sans étiquette 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Франция - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Франция Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1979 22% 78% 16% 84%
1984 21% 79% 18% 82%
1989 23% 77% 19% 81%
1994 30% 70% 26% 74%
1999 40% 60% 30% 70%
2004 45% 55% 31% 69%
2009 44% 56% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
27/05/2019 - 10:18
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Франция - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Франция Европейски съюз
1979 60,71% 61,99%
1984 56,72% 58,98%
1989 48,80% 58,41%
1994 52,71% 56,67%
1999 46,76% 49,51%
2004 42,76% 45,47%
2009 40,63% 42,97%
2014 42,43% 42,61%
2019 50,12% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика