Места по политически групи: 1994-1999 г. Франция - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 7
PSE 16
ELDR 1
ARE 12
PPE 13
I-EDN 8
UPE 17
НЧ 13

Политически групи в Европейския парламент

  • PSE - Група на Партията на европейските социалисти
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
  • UPE - Група на Съюза за Европа
  • V - Група на Зелените в Европейския парламент
  • ARE - Група на Европейския радикален алианс
  • I-EDN - Група на независимите за Европа на нациите
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1994-1999 г. Франция - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
UPE - Група на Съюза за Европа 17
Национални партии, които са членове на тази политическа група
L'autre EU Majorité pour l'Autre Europe 1
RPR Rassemblement pour la République 15
CNI Centre national des indépendants et paysans 1
PSE - Група на Партията на европейските социалисти 16
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PS Parti Socialiste 15
Energie Rad. Énergie Radicale 1
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 13
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DL  Démocratie Libérale  3
UDF-FD Force démocrate 3
L'autre EU Majorité pour l'Autre Europe 2
UDF-AD UDF Adhérents Directs 2
UDF-DL Avec l'Europe, prenons une France d'avance- Démocratie Libérale  2
UDF-PPDF Parti populaire pour la démocratie française 1
ARE - Група на Европейския радикален алианс 12
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Energie Rad. Énergie Radicale 3
Rad. Parti Radical 4
MRG Movement des Radicaux de Gauche 3
PRS Populaire Rassemblement pour la République 2
I-EDN - Група на независимите за Европа на нациите 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
L'autre EU Majorité pour l'Autre Europe 5
RPR Rassemblement pour la République 2
MPF Mouvement pour la France 1
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PCF Parti Communiste Français 6
Gauche U. Gauche Unitaire 1
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UDF-Rad Avec l'Europe, prenons une France d'avance-Parti Radical 1
НЧ - Независими членове 13
Национални партии, които са членове на тази политическа група
L'autre EU Majorité pour l'Autre Europe 1
FN Front National 11
MPF Mouvement pour la France 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика