Места по политически групи: 1994-1999 г. Франция - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE 7
PSE 15
ARE 13
ELDR 1
PPE 13
RDE 14
EDN 13
НЧ 11

Политически групи в Европейския парламент

  • PSE - Група на Партията на европейските социалисти
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • GUE - Конфедеративна група на Европейската обединена левица
  • FE - Група Форца Европа
  • RDE - Група на Европейския демократичен алианс
  • V - Група на Зелените в Европейския парламент
  • ARE - Група на Европейския радикален алианс
  • EDN - Група Европа на нациите (група за координация)
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1994-1999 г. Франция - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE - Група на Партията на европейските социалисти 15
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PS Parti Socialiste 14
app. PS Apparenté Parti socialiste 1
RDE - Група на Европейския демократичен алианс 14
Национални партии, които са членове на тази политическа група
RPR Rassemblement pour la République 14
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 13
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UDF-PR Parti républicain 4
UDF-CDS Centre des démocrates sociaux 4
UDF-Clubs Fédération nationale des clubs Perspectives et Réalités 2
UDF-AD UDF Adhérents Directs 1
UDF-Rad. Parti Radical 1
PSD Parti social-démocrate 1
ARE - Група на Европейския радикален алианс 13
Национални партии, които са членове на тази политическа група
MRG Movement des Radicaux de Gauche 7
Energie Rad. Énergie Radicale 6
EDN - Група Европа на нациите (група за координация) 13
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UDF-PR Parti républicain 1
RPR Rassemblement pour la République 1
L'autre EU Majorité pour l'Autre Europe 11
GUE - Конфедеративна група на Европейската обединена левица 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PCF Parti Communiste Français 7
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UDF-Rad. Parti Radical 1
НЧ - Независими членове 11
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FN Front National 11

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Франция - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Франция Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1979 22% 78% 16% 84%
1984 21% 79% 18% 82%
1989 23% 77% 19% 81%
1994 30% 70% 26% 74%
1999 40% 60% 30% 70%
2004 45% 55% 31% 69%
2009 44% 56% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
27/05/2019 - 10:18
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Франция - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Франция Европейски съюз
1979 60,71% 61,99%
1984 56,72% 58,98%
1989 48,80% 58,41%
1994 52,71% 56,67%
1999 46,76% 49,51%
2004 42,76% 45,47%
2009 40,63% 42,97%
2014 42,43% 42,61%
2019 50,12% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика