Места по политически групи: 1999-2004 г. Франция - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 15
PSE 18
Verts/ALE 9
ELDR 1
PPE-DE 21
EDD 9
UEN 4
НЧ 10

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • EDD - Група за Европа на демокрациите и многообразието
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1999-2004 г. Франция - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 21
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UMP Union pour un Mouvement Populaire 13
UDF Union pour la Démocratie Française 6
Ind Independent 2
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 18
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PS Parti Socialiste 17
PRG Parti Radical de Gauche 1
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица 15
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ind Independent 5
PCF Parti Communiste Français 3
LO Lutte Ouvrière 3
LCR Ligue Communiste Révolutionnaire 2
MRC Mouvement Républicain et Citoyen 2
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
VERTS Europe Écologie - Les Verts 9
EDD - Група за Европа на демокрациите и многообразието 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ind Independent 3
CPNT Chasse, Pêche, Nature, Traditions 6
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UMP Union pour un Mouvement Populaire 2
RPF Rassemblement pour la France 2
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PR Parti Radical 1
НЧ - Независими членове 10
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ind Independent 1
FN Front National 5
MPF Mouvement pour la France 4

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика