Места по политически групи: 2004-2009 г. Франция - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 3
PSE 31
Verts/ALE 6
ALDE 10
PPE-DE 18
IND/DEM 3
НЧ 7

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2004-2009 г. Франция - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 31
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PS Parti Socialiste 31
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 18
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UMP Union pour un Mouvement Populaire 17
NC Nouveau Centre 1
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 10
Национални партии, които са членове на тази политическа група
MoDem Mouvement démocrate 7
AD Avenir démocrate 3
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Verts Europe Écologie - Les Verts 6
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PCF Parti Communiste Français 2
RDM Rassemblement démocratique martiniquais 1
IND/DEM - Група Независимост/Демокрация 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
MPF Mouvement pour la France 2
MPF-RIF Mouvement pour la France - Rassemblement pour l'indépendance et la souveraineté de la France 1
НЧ - Независими членове 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FN Front National 4
PDF Le Parti de la France 2
La Maison de la Vie La Maison de la Vie et des Libertés 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика