Места по политически групи: 2014-2019 г. Франция - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕОЛ/СЗЛ 5
S&D 12
Зелените/ECA 6
АЛДЕ 7
ЕНП 20
ЕСПД 6
ЕНС 15
НЧ 3

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
  • ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2014-2019 г. Франция - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 20
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LR Les Républicains 16
Ind. Independent 3
AGIR Agir - La Droite constructive 1
ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“ 15
Национални партии, които са членове на тази политическа група
RN Rassemblement national 14
RBM Rassemblement bleu Marine 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 12
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PS Parti socialiste 9
GS Génération.s 2
LRG Les radicaux de Gauche 1
АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UDI Union des Démocrates et Indépendants 1
LREM La République en marche 1
MODEM Mouvement Démocrate 2
MR-SL Mouvement Radical Social-Libéral 1
GC Génération Citoyens 1
MR Mouvement Radical 1
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Europe Écologie Europe Écologie 6
ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ind. Independent 1
DLF Debout la France 2
LP Les Patriotes 2
LFL Les Français Libres 1
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PS Parti socialiste 1
FG Front de Gauche 3
UOM L'union pour les Outremer 1
НЧ - Независими членове 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ind. Independent 1
FN Front national 2

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика