Места по политически групи: 2004-2009 г. Ирландия - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 1
PSE 1
ALDE 1
PPE-DE 5
IND/DEM 1
UEN 4

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2004-2009 г. Ирландия - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FG Fine Gael - The United Ireland Party 5
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FF Fianna Fáil - An Páirtí Poblachtánach 4
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Lab. Páirtí an Lucht Oibre 1
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ind Independent 1
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SF Sinn Féin 1
IND/DEM - Група Независимост/Демокрация 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ind Independent 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика