Места по политически групи: 1994-1999 г. Испания - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 9
PSE 21
ELDR 2
ARE 3
PPE 29

Политически групи в Европейския парламент

  • PSE - Група на Партията на европейските социалисти
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
  • UPE - Група на Съюза за Европа
  • V - Група на Зелените в Европейския парламент
  • ARE - Група на Европейския радикален алианс
  • I-EDN - Група на независимите за Европа на нациите
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1994-1999 г. Испания - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 29
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PP Partido Popular 28
UDC Uniò Democràtica Catalunya 1
PSE - Група на Партията на европейските социалисти 21
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PSOE Partido Socialista Obrero Español 19
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya 2
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
IU Izquierda Unida 5
IU-IPC Iniciativa per Catalunya 4
ARE - Група на Европейския радикален алианс 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PSOE Partido Socialista Obrero Español 1
CN Coalición Nacionalista 2
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CDC Convergencia Democràtica Catalunya 2

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика