Места по политически групи: 2004-2009 г. Испания - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 1
PSE 24
Verts/ALE 3
ALDE 2
PPE-DE 24

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2004-2009 г. Испания - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 24
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PP Partido Popular 24
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 24
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PSOE Partido Socialista Obrero Español 23
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya 1
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Los Verdes Los Verdes 1
ICV-EUA Iniciativa per Catalunya Verds 1
E.dePueblos(ERC) Esquerra Republicana de Catalunya 1
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CiU(cdc) Convergència i Unió 1
PNV Partido Nacionalista Vasco 1
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
IU Izquierda Unida 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Испания - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Испания Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1989 15% 85% 19% 81%
1994 33% 67% 26% 74%
1999 35% 65% 30% 70%
2004 25% 75% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 41% 59% 37% 63%
2019 47% 53% 41% 59%
18/06/2019 - 16:24
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Испания - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Испания Европейски съюз
1987 68,52%
1989 54,71% 58,41%
1994 59,14% 56,67%
1999 63,05% 49,51%
2004 45,14% 45,47%
2009 44,87% 42,97%
2014 43,81% 42,61%
2019 60,73% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика