Резултати по национални партии: 2009-2014 г. Испания - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
PP - Partido Popular 42,23%
PSOE - Partido Socialista Obrero Español 38,51%
CpE - Coalición por Europa 5,12%
IU-ICV-EUIA-BA - Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verdes-Esquerra Unida i Alternativa-bloque por Asturies: la Izquierda 3,73%
UPyD - Unión, Progreso y Democracia 2,87%
EdP-V - Europa de los Pueblos - Los Verdes 2,50%
Други партии - Други партии 5,04%

Места по политически групи: 2009-2014 г. Испания - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 1
S&D 21
Verts/ALE 2
ALDE 2
ЕНП 23
НЧ 1

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Испания - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 23
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PP Partido Popular 23
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 21
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PSOE Partido Socialista Obrero Español 21
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CpE Coalición por Europa 2
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
IU-ICV-EUIA-BA Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verdes-Esquerra Unida i Alternativa-bloque por Asturies: la Izquierda 1
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
IU-ICV-EUIA-BA Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verdes-Esquerra Unida i Alternativa-bloque por Asturies: la Izquierda 1
НЧ - Независими членове 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
EdP-V Europa de los Pueblos - Los Verdes 1
UPyD Unión, Progreso y Democracia 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Испания - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Испания Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1989 15% 85% 19% 81%
1994 33% 67% 26% 74%
1999 35% 65% 30% 70%
2004 25% 75% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 41% 59% 37% 63%
2019 47% 53% 41% 59%
18/06/2019 - 16:24
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Испания - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Испания Европейски съюз
1987 68,52%
1989 54,71% 58,41%
1994 59,14% 56,67%
1999 63,05% 49,51%
2004 45,14% 45,47%
2009 44,87% 42,97%
2014 43,81% 42,61%
2019 60,73% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика