Места по политически групи: 1979-1984 г. Италия - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
COM 24
S 14
CDI 4
L 5
PPE 30
НЧ 4

Политически групи в Европейския парламент

  • S - Група на социалистите
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ED - Група на Европейските демократи
  • COM - Група на комунистите и съмишлениците
  • L - Група на либералите и демократите
  • DEP - Група на Европейските прогресивни демократи
  • CDI - Група за техническа координация и охрана на групите и независимите членове на Парламента
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1979-1984 г. Италия - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 30
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DC Democrazia Cristiana 29
SVP Südtiroler Volkspartei 1
COM - Група на комунистите и съмишлениците 24
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PCI Partito Comunista Italiano  19
Ind. Sin. Indipendenti di Sinestra 5
S - Група на социалистите 14
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PSI Partito Socialista Italiano Alleanza Democratica  9
PSDI Partito Socialdemocratico 4
PR  Partito Radicale 1
L - Група на либералите и демократите 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PLI Partito Liberale Italiano 3
PRI Partito Repubblicano  2
CDI - Група за техническа координация и охрана на групите и независимите членове на Парламента 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PR  Partito Radicale 2
DP Democrazia Proletaria 1
PDUP Partito di Unità Proletaria 1
НЧ - Независими членове 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
MSI-DN Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale 4

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика