Места по политически групи: 1994-1999 г. Италия - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 5
PSE 19
V 3
ELDR 4
ARE 2
PPE 36
UPE 3
НЧ 15

Политически групи в Европейския парламент

  • PSE - Група на Партията на европейските социалисти
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
  • UPE - Група на Съюза за Европа
  • V - Група на Зелените в Европейския парламент
  • ARE - Група на Европейския радикален алианс
  • I-EDN - Група на независимите за Европа на нациите
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1994-1999 г. Италия - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 36
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FI Forza Italia 21
PPI Partito Popolare Italiano 7
CCD Centro cristiano democratico 2
P. Segni Patto Segni 2
CDU Cristiano democratici uniti 1
I Democrat. Democrati 1
SVP Südtiroler Volkspartei 1
UDR Unione Democratica per la Repubblica 1
PSE - Група на Партията на европейските социалисти 19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DS Partito Democratico della Sinistra 15
SDI Socialdemocratici Italiani 2
CU Consumatori Uniti 1
Ind. Sin Indipendenti di Sinestra 1
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CU Consumatori Uniti 1
RC Partito della Rifondazione Comunista 2
PdCI Partito dei Comunisti Italiani 1
SV Sinistra Verde 1
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FI Forza Italia 2
LN Lega Nord 1
PRI Partito Repubblicano  1
UPE - Група на Съюза за Европа 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FI Forza Italia 2
LN Lega Nord 1
V - Група на Зелените в Европейския парламент 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Fed. Verdi Federazione dei Verdi 2
RETE Movimento per la Democrazia - La Rete 1
ARE - Група на Европейския радикален алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Pannella - Riformatori Lista Pannella/Reformatori 2
НЧ - Независими членове 15
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LN Lega Nord 4
AN Alleanza Nazionale  10
MSI Movimento Sociale Italiano 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика