Места по политически групи: 1999-2004 г. Италия - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 6
PSE 16
Verts/ALE 2
ELDR 8
PPE-DE 34
UEN 10
НЧ 11

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • EDD - Група за Европа на демокрациите и многообразието
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1999-2004 г. Италия - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 34
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FI Forza Italia 22
DL-La Margh Democrazia è Libertà – La Margherita 4
UDC Unione dei Democratici Cristiani e di Centro 4
UDEUR - AP Unione dei democratici per l’Europa 2
SVP Südtiroler Volkspartei 1
Pension Partito dei pensionati 1
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 16
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DS Democratico della Sinistra 15
SDI Socialdemocratici Italiani 1
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите 10
Национални партии, които са членове на тази политическа група
AN Alleanza Nazionale 9
Patto Patto Segni 1
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DL-La Margh Democrazia è Libertà – La Margherita 4
IdV Italia dei Valori 2
MRE Movimento Repubblicani Europei 1
NPSI Partito della Rifondazione Comunista 1
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
RC Partito dei Comunisti Italiani 4
PdCI Partito dei Comunisti Italiani 2
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Fed.Verdi Greens 2
НЧ - Независими членове 11
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Bonino Lista Bonino 7
LN Lega Nord 3
Ind Independent 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика