Места по политически групи: 2004-2009 г. Италия - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 7
PSE 17
Verts/ALE 2
ALDE 12
PPE-DE 24
UEN 13
НЧ 3

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2004-2009 г. Италия - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 24
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PDL Il Popolo della Libertà 20
UDC Unione dei Democratici Cristiani e di Centro 2
Partito Pensionati Partito dei pensionati 1
SVP Südtiroler Volkspartei 1
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 17
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PD Partito Democratico 8
PS Partito Socialista Italiano 4
SD Sinistra Democratica 3
Ind Independent 2
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите 13
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ind Independent 1
LN Lega Nord 3
La Destra - AS La Destra - Alleanza Siciliana 1
PDL Polo delle Libertà 8
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 12
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PD Partito Democratico 9
Lista Bonino Lista Bonino 2
Partito del Sud - AM Partito del Sud - AM 1
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ind Independent 1
PRC-SE Partito della Rifondazione Comunista 4
PdCI Partito dei Comunisti Italiani 2
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Verdi Federazione dei Verdi 2
НЧ - Независими членове 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ind Independent 1
PDL Polo delle Libertà 1
MSFT Movimento Sociale Fiamma Tricolore 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика