Резултати по национални партии: 2009-2014 г. Италия - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
PDL - Il Popolo della Libertà 35,26%
PD - Partito Democratico 26,13%
LN - Lega Nord 10,20%
IdV-Lista Di Pietro -  Italia dei Valori - Lista Di Pietro 8,00%
UDC - Unione dei Democratici Cristiani e di Centro 6,51%
SVP - Südtiroler Volkspartei 0,46%
Други партии - Други партии 13,44%

Места по политически групи: 2009-2014 г. Италия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 21
ALDE 7
ЕНП 35
EFD 9

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Италия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 35
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PDL Il Popolo della Libertà 29
UDC Unione dei Democratici Cristiani e di Centro 5
SVP Südtiroler Volkspartei 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 21
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PD Partito Democratico 21
EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията” 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LN Lega Nord 9
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
IdV-Lista Di Pietro  Italia dei Valori - Lista Di Pietro 7

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

19/07/2019 - 12:27
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Италия - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Италия Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1979 14% 86% 16% 84%
1984 10% 90% 18% 82%
1989 12% 88% 19% 81%
1994 13% 87% 26% 74%
1999 11% 89% 30% 70%
2004 21% 79% 31% 69%
2009 21% 79% 35% 65%
2014 40% 60% 37% 63%
2019 41% 59% 41% 59%
25/09/2019 - 18:12
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Италия - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Италия Европейски съюз
1979 85,65% 61,99%
1984 82,47% 58,98%
1989 81,07% 58,41%
1994 73,60% 56,67%
1999 69,76% 49,51%
2004 71,72% 45,47%
2009 66,47% 42,97%
2014 57,22% 42,61%
2019 54,50% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика