Места по политически групи: 2004-2009 г. Литва - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE 2
ALDE 7
PPE-DE 2
UEN 2

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2004-2009 г. Литва - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DP Darbo partija 5
LCS Liberalu ir centro sajunga 2
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
TS Tevynes sajunga 2
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LSDP Lietuvos socialdemokratu partija 2
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LDP Liberalu demokratu partija 1
VNDPS Valstieciu ir Naujosios demokratijos partiju sajunga 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Литва - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Литва Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
2004 38% 62% 31% 69%
2009 25% 75% 35% 65%
2014 9% 91% 37% 63%
2019 27% 73% 41% 59%
25/09/2019 - 18:12
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Литва - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Литва Европейски съюз
2004 48,38% 45,47%
2009 20,98% 42,97%
2014 47,35% 42,61%
2019 53,48% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика