Места по политически групи: 2014-2019 г. Литва - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 2
Зелените/ECA 1
АЛДЕ 3
ЕНП 3
ЕКР 1
ЕСПД 1

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
  • ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2014-2019 г. Литва - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
TS-LKD Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 2
Ind. (former LRLS) Independent 1
АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DP Darbo partija 1
Ind. (former DP) Independent 1
LRLS Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LSDP Lietuvos socialdemokratų partija 2
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LLRA-KSS (AWPL) Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga 1
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LVZS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 1
ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
TT Partija Tvarka ir teisingumas 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика