Места по политически групи: 1994-1999 г. Люксембург - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE 2
ELDR 1
ARE 1
PPE 2

Политически групи в Европейския парламент

  • PSE - Група на Партията на европейските социалисти
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
  • UPE - Група на Съюза за Европа
  • V - Група на Зелените в Европейския парламент
  • ARE - Група на Европейския радикален алианс
  • I-EDN - Група на независимите за Европа на нациите
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1994-1999 г. Люксембург - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE - Група на Партията на европейските социалисти 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
POSL Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois/Letzeburger Socialistesch Arbeiterpartei 2
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PCS Parti Chrétien Social/Chrëschtlech-Sozial Volleksparte 2
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DP Parti Démocratique/Demokratesch Partei 1
ARE - Група на Европейския радикален алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
GLEI-GAP Déi Gréng 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика