Места по политически групи: 1999-2004 г. Люксембург - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE 2
Verts/ALE 1
ELDR 1
PPE-DE 2

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • EDD - Група за Европа на демокрациите и многообразието
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1999-2004 г. Люксембург - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CSV Parti Chrétien Social/Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei 2
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LSAP Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois/Letzeburger Socialistesch Arbeiterpartei 2
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DP Parti Démocratique/Demokratesch Partei 1
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Greng Déi Gréng 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика