Резултати по национални партии: 2009-2014 г. Малта - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
PL - Partit Laburista 54,77%
PN - Partit Nazzjonalista 40,49%
Други партии - Други партии 4,74%

Места по политически групи: 2009-2014 г. Малта - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 3
ЕНП 2

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Малта - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PL Partit Laburista 3
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PN Partit Nazzjonalista 2

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Малта - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Малта Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
2004 0% 100% 31% 69%
2009 0% 100% 35% 65%
2014 67% 33% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
27/05/2019 - 10:18
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Малта - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Малта Европейски съюз
2004 82,39% 45,47%
2009 78,79% 42,97%
2014 74,80% 42,61%
2019 72,70% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика