Места по политически групи: 1999-2004 г. Нидерландия - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 1
PSE 6
Verts/ALE 4
ELDR 8
PPE-DE 9
EDD 3

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • EDD - Група за Европа на демокрациите и многообразието
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1999-2004 г. Нидерландия - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CDA Christen Democratisch Appèl (Europese Volkspartij) 9
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 6
D66 Demokraten 66 2
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 6
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Groen Links Socialistische Partij 4
EDD - Група за Европа на демокрациите и многообразието 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SGP/GPV/RPF Staatkundig Gereformeerde Partij/Gereformeerd Politiek Verbond/Reformatorische Politieke Federatie 3
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SP Groenlinks 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика