Места по политически групи: 2009-2014 г. Нидерландия - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 2
S&D 3
Verts/ALE 3
ALDE 6
ЕНП 5
ЕКР 1
EFD 1
НЧ 5

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Нидерландия - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
D66 Demokraten 66 3
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CDA Christen Democratisch Appèl 5
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 3
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
GroenLinks Groenlinks 3
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SP Socialistische Partij 1
Ind Independent 1
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ChristenUnie ChristenUnie 1
EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията” 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1
НЧ - Независими членове 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ind Independent 1
PVV Partij voor de Vrijheid 3
Artikel 50 Artikel 50 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика