Резултати по национални партии: 2009-2014 г. Нидерландия - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
CDA - Christen Democratisch Appèl 20,05%
PVV - Partij voor de Vrijheid 16,97%
PvdA - Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 12,05%
VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 11,39%
D66 - Demokraten 66 11,32%
GroenLinks - Groenlinks 8,87%
SP - Socialistische Partij 7,10%
ChristenUnie-SGP - ChristenUnie-Staatkundig Gereformeerde Partij 6,82%
Други партии - Други партии 5,43%

Места по политически групи: 2009-2014 г. Нидерландия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 2
S&D 3
Verts/ALE 3
ALDE 6
ЕНП 5
ЕКР 1
EFD 1
НЧ 4

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Нидерландия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
D66 Demokraten 66 3
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CDA Christen Democratisch Appèl 5
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 3
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
GroenLinks Groenlinks 3
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SP Socialistische Partij 2
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ChristenUnie-SGP ChristenUnie-Staatkundig Gereformeerde Partij 1
EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията” 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
ChristenUnie-SGP ChristenUnie-Staatkundig Gereformeerde Partij 1
НЧ - Независими членове 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PVV Partij voor de Vrijheid 4

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

08/07/2019 - 12:11
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Нидерландия - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Нидерландия Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
1979 20% 80% 16% 84%
1984 28% 72% 18% 82%
1989 28% 72% 19% 81%
1994 32% 68% 26% 74%
1999 35% 65% 30% 70%
2004 48% 52% 31% 69%
2009 48% 52% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
06/06/2019 - 12:05
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Нидерландия - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Нидерландия Европейски съюз
1979 58,12% 61,99%
1984 50,88% 58,98%
1989 47,48% 58,41%
1994 35,69% 56,67%
1999 30,02% 49,51%
2004 39,26% 45,47%
2009 36,75% 42,97%
2014 37,32% 42,61%
2019 41,93% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика