Места по политически групи: 1989-1994 г. Обединено кралство - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S 46
ARC 1
PPE 33
НЧ 1

Политически групи в Европейския парламент

  • S - Група на социалистите
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • LDR - Група на либералите, демократите и реформаторите
  • V - Група на Зелените в Европейския парламент
  • RDE - Група на Европейския демократичен алианс
  • ARC - Група Дъга в Европейския парламент
  • CG - Коалиция на левите
  • DR - Техническа група на европейската десница
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1989-1994 г. Обединено кралство - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S - Група на социалистите 46
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Lab. Labour Party 45
SDLP Social Democratic and Labour Party  1
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 33
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Cons. Conservative Party  32
UUP Ulster Unionist Party 1
ARC - Група Дъга в Европейския парламент 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SNP Scottish National Party  1
НЧ - Независими членове 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
DUP Democratic Unionist Party  1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика