Места по политически групи: 2004-2009 г. Обединено кралство - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 1
PSE 19
Verts/ALE 5
ALDE 11
PPE-DE 27
IND/DEM 8
НЧ 7

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2004-2009 г. Обединено кралство - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 27
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Cons. Conservative Party  26
UUP Ulster Unionist Party 1
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Lab. Labour Party 19
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 11
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LD Liberal Democrats  11
IND/DEM - Група Независимост/Демокрация 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UKIP UK Independence Party 8
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
GP Green Party of England and Wales 2
SNP Scottish National Party 2
PC Plaid Cymru 1
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SF Sinn Fein 1
НЧ - Независими членове 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Cons. Conservative Party  2
UKIP UK Independence Party 2
TU Traditional Unionist 1
Ind. Independent 2

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика