Места по политически групи: 1979-1984 г. Обединено кралство - Великобритания - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S 17
ED 60
DEP 1

Политически групи в Европейския парламент

  • S - Група на социалистите
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ED - Група на Европейските демократи
  • COM - Група на комунистите и съмишлениците
  • L - Група на либералите и демократите
  • DEP - Група на Европейските прогресивни демократи
  • CDI - Група за техническа координация и охрана на групите и независимите членове на Парламента
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1979-1984 г. Обединено кралство - Великобритания - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ED - Група на Европейските демократи 60
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Cons. Conservative Party  60
S - Група на социалистите 17
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Lab. Labour Party 17
DEP - Група на Европейските прогресивни демократи 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SNP Scottish National Party  1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика