Места по политически групи: 1994-1999 г. Обединено кралство - Великобритания - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE 62
ELDR 2
ARE 2
PPE 18

Политически групи в Европейския парламент

  • PSE - Група на Партията на европейските социалисти
  • PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
  • ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
  • UPE - Група на Съюза за Европа
  • V - Група на Зелените в Европейския парламент
  • ARE - Група на Европейския радикален алианс
  • I-EDN - Група на независимите за Европа на нациите
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 1994-1999 г. Обединено кралство - Великобритания - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE - Група на Партията на европейските социалисти 62
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Lab. Labour Party 62
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 18
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CONS. Conservative Party  18
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ldem. Liberal Democrats  2
ARE - Група на Европейския радикален алианс 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SNP Scottish National Party  2

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика