Места по политически групи: 2009-2014 г. Обединено кралство - Великобритания - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 13
Verts/ALE 5
ALDE 12
ЕКР 26
EFD 8
НЧ 6

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Обединено кралство - Великобритания - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 26
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Cons. Conservative Party  25
Ind. Independent 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 13
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Lab. Labour Party 13
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 12
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LDP Liberal Democrats  12
EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията” 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UKIP UK Independence Part 8
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 2
PC Plaid Cymru 1
НЧ - Независими членове 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UKIP UK Independence Part 2
BNP British National Party 1
WDR We Demand a Referendum Party 1
BDP Britisch Democratic Party 1
AIE An Independence from Europe 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика