Места по политически групи: 2014-2019 г. Обединено кралство - Великобритания - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 18
Зелените/ECA 6
АЛДЕ 1
ЕНП 2
ЕКР 18
ЕСПД 18
ЕНС 3
НЧ 2

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
  • ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2014-2019 г. Обединено кралство - Великобритания - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 18
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Lab. Labour Party 18
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 18
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Cons. Conservative Party 18
ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 18
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ind. (former UKIP) Independent 5
The Brexit Party (former UKIP) The Brexit Party 12
SDP (former UKIP) Social Democratic Party 1
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PC-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 3
ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“ 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UKIP United Kingdom Independence Party 2
Ind. (former UKIP) Independent 1
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Cons. Conservative Party 2
АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ldem Liberal Democrats 1
НЧ - Независими членове 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
UKIP United Kingdom Independence Party 1
Ind. (former UKIP) Independent 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика