Места по политически групи: 2004-2009 г. Полша - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE 9
ALDE 6
PPE-DE 15
IND/DEM 3
UEN 20
НЧ 1

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2004-2009 г. Полша - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите 20
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ind Independent 1
PiS Prawo i Sprawiedliwość 8
NP Naprzód Polsko 5
Piast Piast 4
SO Samoobrona 2
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 15
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PO Platforma Obywatelska 13
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 1
Ind Independent 1
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ind Independent 2
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 4
SdPL Socjaldemokracja Polska 2
UP Unia Pracy 1
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ind Independent 2
PD Partia Demokratyczna 4
IND/DEM - Група Независимост/Демокрация 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ind Independent 2
LPR Liga Polskich Rodzin 1
НЧ - Независими членове 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LPR Liga Polskich Rodzin 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика