Места по политически групи: 2009-2014 г. Полша - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 7
ЕНП 28
ЕКР 12
EFD 4

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Полша - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 28
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PO Platforma Obywatelska 24
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 4
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 12
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ind. Independent 1
PiS Prawo i Sprawiedliwość 7
PRJG Polska Razem Jarosława Gowina 4
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 5
UP Unia Pracy 1
Ind. Independent 1
EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията” 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SP Solidarna Polska 4

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика