Резултати по национални партии: 2009-2014 г. Полша - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
PO - Platforma Obywatelska 44,43%
PiS - Prawo i Sprawiedliwość 27,40%
SLD-UP - Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 12,34%
PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe 7,01%
Други партии - Други партии 8,82%

Места по политически групи: 2009-2014 г. Полша - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 7
ЕНП 28
ЕКР 15

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Полша - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 28
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PO Platforma Obywatelska 25
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 3
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 15
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PiS Prawo i Sprawiedliwość 15
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SLD-UP Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 7

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Полша - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Полша Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
2004 15% 85% 31% 69%
2009 22% 78% 35% 65%
2014 24% 76% 37% 63%
2019 35% 65% 41% 59%
27/05/2019 - 15:05
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Полша - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Полша Европейски съюз
2004 20,87% 45,47%
2009 24,53% 42,97%
2014 23,83% 42,61%
2019 45,68% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика